Javorie meditation center

podcast about meditation, spirituality and mindfulness

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Tuesday Feb 15, 2022

Vhodné a nevhodné postoje v našich mysliach ovplyvňujú naše vnímanie reality. Viac o téme sa dozviete podcaste good and bad attitudes in our minds affect our perception of reality. You can learn more about the topic Javorie meditation centre #meditation #javorie #hannes huber #vipassana 

Tuesday Feb 01, 2022

Každý kto medituje to pozná, bolesť v nohách, chrbte, alebo skôr v celom tele. Ako bolesť nechať plynúť  a pracovať s ňou nielen v meditácii sa dozviete v tejto epizóde. Everyone who meditate knows the pain in the legs, back, or in the whole body. In this episode, you will learn, how to let the pain flow and work with it not only in meditation. Javorie meditation centre #meditation #javorie #hannes huber #vipassana 

Thursday Dec 09, 2021

Ak Vás prednáška zaujala a chcete viac takéhoto obsahu. Môžete nás podporiť návštevou nášho centra www.javorie.com, alebo formou finančného daru pre naše občianske združenie SATI Slovensko. Ako na to sa dozviete na našom webe: https://www.javorie.com/stranka/podporte-nas  

Wednesday Nov 10, 2021

Tretia prednáška Hannesa Hubera o meditácii vipassana. Ako praktikovať, čo si všímať ako postupovať. Tento krát o meditácii v chôdzi. Third lecture from Hannes Huber about vipassana meditation. What is it and how to do practice. This episode is about how to practice walking meditation Javorie meditation centre #meditation #javorie #hannes huber #vipassana 

Monday Nov 08, 2021

Druhá prednáška Hannesa Hubera o meditácii vipassana. Ako praktikovať, čo si všímať ako postupovať.  Second lecture from Hannes Huber about vipassana meditation. What is it and how to do practice.  #vipassana #meditation 

Thursday Nov 04, 2021

Ak Vás prednáška zaujala a chcete viac takéhoto obsahu. Môžete nás podporiť návštevou nášho centra www.javorie.com, alebo formou finančného daru pre naše občianske združenie SATI Slovensko. Ako na to sa dozviete na našom webe: https://www.javorie.com/stranka/podporte-nas  

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean